ford ercihan otomotiv
Ana Sayfa Guncel Asayiş Siyaset Ekonomi Eğitim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Spor Araştırma İnceleme Bölgeden Türkiye Teknoloji Seçime Doğru
MÜSİAD’tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
MÜSİAD’tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Aslan: ‘Her daim milletimizin yanındayız’
Aslan: ‘Her daim milletimizin yanındayız’
Memiş; ‘Emniyet Teşkilatımıza minnettarız’
Memiş; ‘Emniyet Teşkilatımıza minnettarız’
‘Allah O’nu başımızdan eksik etmesin’
‘Allah O’nu başımızdan eksik etmesin’
70 kurban kesilip dua edildi
70 kurban kesilip dua edildi
HABERLER>SAĞLIK-YAŞAM
19 Mart 2020 Perşembe - 02:42

Erzurum istatistiklerle yaşlılar verileri açıklandı

DOSİAD - ÖZEL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı istatistiklerle yaşlılar verilerini açıkladı.

Erzurum istatistiklerle yaşlılar verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı istatistiklerle yaşlılar verilerini açıkladı. İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranı, 2019 verilerine göre nüfusu 762 bin 62 olan Erzurum’da yaşlı nüfus sayısı66 bin 164 olarak açıklandı. ilde Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı ise yüzde 8.7 olarak kaydedildi.

ERZURUM VERİLERİ

2019 ADNKS sonuçlarına göre Erzurum’da yaşayan 66 bin 164 yaşlının 29 bin 387’sini kadınlar, 36 bin 777’sini ise erkekler oluşturdu. İlde bulunan 379 bin 893 erkeğin yüzde 7.7’si, 382 bin 169 kadının ise yüzde 9.6’sının yaşlı olduğu belirtildi. ilde yaşlı cinsiyet oranı ise yüzde 79.9 olarak açıklandı.

ERZURUM YAŞYLI NÜFUSUN YAŞADIĞI HANEHALKI SAYISI

İl ve hanehalkı tiplerine göre yaşlı nüfusun yaşadığı hanehalkı sayısı, 2019 verilerine göre, Erzurum’da en az bir yaşlının yaşadığı hane sayısı 49 bin 856 olarak kaydedildi. Tek kişilik hane halkı sayısı 11 bin 224,  Yaşlı bulunan tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 21 bin 446, En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 16 bin 455, Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı 731 olarak bildirildi.

ERZURUM’DA CİNSİYETE GÖRE TEK KİŞİLİK YAŞLI HANEHALKI ORANI

Erzurum’da Cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hanehalkı oranı erkeklerde yüzde 25.2, kadınlarda ise yüzde 74.8 olarak aktarıldı. İllere göre en az bir yaşlı bulunan hanehalkı ve tek kişilik yaşlı hanehalkı oranları, 2019 verilerine göre Erzurum’da En az bir yaşlı fert bulunan  hanehalklarının toplam hanehalkı içindeki oranı yüzde 26.2, Tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam hanehalkı içindeki oranı yüzde 5.9, Tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkı içindeki oranı ise yüzde 39.8 olarak kaydedildi.           

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUSU HER GEÇEN SENE ARTIYOR

Yaşlı nüfus 2014-2019 döneminde yüzde 21,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı istatistiklerle yaşlılar verilerini açıkladı. Buna göre; yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8,0 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUS YAŞ GRUBU

Yaşlı nüfusun yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 31,4'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken 2019 yılında 32,4 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 31,7, kadınlarda 33,1 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2023 yılında 33,5, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI 2019 YILINDA YÜZDE 13,4 OLDU

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında yüzde 11,8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 13,4'e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 15,2, 2030 yılında yüzde 19,6, 2040 yılında yüzde 25,3, 2060 yılında yüzde 37,5 ve 2080 yılında yüzde 43,6 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE, YAŞLI NÜFUS ORANINA GÖRE SIRALAMADA 167 ÜLKE ARASINDA 66'NCI SIRADA YER ALDI

Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfusun ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde 9,3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 34,1 ile Monako, yüzde 28,8 ile Japonya ve yüzde 22,7 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66'ncı sırada yer aldı.

ORTALAMA ÖMÜR

Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 17,9 yıl oldu

Hayat Tabloları, 2016-2018 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78,3 yıl, erkekler için 75,6 yıl ve kadınlar için 81,0 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,9 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 16,2 yıl, kadınlar için 19,4 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10,9 yıl iken 85 yaşında 5,9 yıl oldu.

4 HANEDEN BİRİNDE YAŞLI VAR

Yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü

Türkiye'de 2019 yılında toplam 24 milyon bin 940 haneden 5 milyon 629 bin 421'inde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 23,5'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

TEK BAŞINA YAŞAYAN YAŞLILAR

Türkiye'de 1 milyon 373 bin 521 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü

En az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 629 bin 421 hanenin 1 milyon 373 bin 521'ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin yüzde 75,7'sini yaşlı kadınlar, yüzde 24,3'ünü ise yaşlı erkekler oluşturdu.

YAŞLI NÜFUS İLLER DAĞILIMI

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa izledi.

100 YAŞ ÜSTÜNDEKİ YAŞLILAR

Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 567 yaşlı olduğu görüldü

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2019 yılında 5 bin 567 oldu. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 763 kişi ile İstanbul, 275 kişi ile Ankara ve 242 kişi ile Giresun iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Ardahan ve Karaman oldu.

EĞİTİMLİ YAŞLI NÜFUS ORANI ARTTI

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2014 yılında yüzde 22,9 iken 2018 yılında yüzde 18,3'e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2018 yılında yaşlı erkeklerin oranından 4,5 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 27,9 iken yaşlı erkeklerin oranı yüzde 6,1 oldu.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 42,1'i ilkokul mezunu, yüzde 5,0'ı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 5,2'si lise veya dengi okul mezunu, yüzde 5,1'i yükseköğretim mezunu iken 2018 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 45,0'a, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 6,5'e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 6,8'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 6,6'ya yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

EŞİ ÖLMÜŞ YAŞLILAR

Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katı oldu

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2019 yılında yüzde 1,2'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,7'sinin resmi nikahla evli, yüzde 3,3'ünün boşanmış, yüzde 11,9'unun eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,6'sının hiç evlenmemiş, yüzde 45,4'ünün resmi nikahla evli, yüzde 3,7'sinin boşanmış, yüzde 48,3'ünün ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUSUN YOKSULLUK ORANI YÜZDE 16,4 OLDU

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2014 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,8 iken 2018 yılında yüzde 21,2 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2014 yılında yüzde 18,3 iken 2018 yılında yüzde 16,4 oldu.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2014 yılında yüzde 18,3 iken 2018 yılında yüzde 14,4 oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2014 yılında yüzde 18,2 iken 2018 yılında yüzde 17,9 oldu.

YAŞLI NÜFUSUN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 12,5 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, işgücüne katılma oranı 2014 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 50,5 iken 2018 yılında yüzde 53,2'ye yükseldi. Bu oran yaşlı nüfus için 2014 yılında yüzde 11,5 iken 2018 yılında yüzde 12,5 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta 2018 yılında yüzde 20,9 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,9 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2018 yılında yüzde 2,7 olduğu görüldü.

ÇALIŞAN YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 65,5'İ TARIM SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı nüfusun yüzde 65,5'inin tarım, yüzde 27,3'ünün hizmetler, yüzde 4,7'sinin sanayi, yüzde 2,5'inin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.

YAŞLILAR EN FAZLA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018 yılında ölen yaşlıların yüzde 43,8'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 14,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,6 oldu.

ALZHEİMER HASTALIĞINDAN ÖLEN YAŞLILARIN ORANI ARTTI

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2014 yılında 10 bin 236 iken 2018 yılında 13 bin 767'ye yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılında yüzde 3,9 iken bu oran 2018 yılında yüzde 4,6'ya yükseldi.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılında erkeklerde yüzde 3,1, kadınlarda yüzde 4,6 iken bu oranlar 2018 yılında erkeklerde yüzde 3,5'e, kadınlarda ise yüzde 5,7'ye yükseldi.

MUTLU OLDUĞUNU BEYAN EDEN YAŞLI BİREYLERİN ORANI YÜZDE 58,6 OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 52,4 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 58,6 oldu. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2019 yılında erkeklerin yüzde 56,9'u, kadınların ise yüzde 59,9'u mutlu olduğunu beyan etti.

YAŞLI BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI YÜZDE 71,4 İLE AİLELERİ OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2014 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 71,4 ile aileleri, yüzde 14,7 ile çocukları, yüzde 6,4 ile eşleri, yüzde 4,1 ile torunları iken 2019 yılında yüzde 71,4 ile aileleri, yüzde 13,7 ile çocukları, yüzde 4,9 ile torunları ve yüzde 4,7 ile eşleri oldu.

İNTERNET KULLANAN YAŞLI BİREYLERİN ORANI 4 KAT ARTTI

HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ARAŞTIRMASI SONUÇLARINA göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 5,0 iken bu oran 2019 yılında yüzde 19,8'e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2019 yılında yüzde 25,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 15,0 oldu.

İÇANADOLU BÖLGESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ‘İstatistiklerle Yaşlılar, 2019’ raporuna göre, Eskişehir’deki yaşlı nüfus sayısı ülke ortalamasının üstünde.

Ülkemizde, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8,0 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor

Ülke genelinde yaşlı nüfus oranı 2019 yılında yüzde 9,1'e yükselirken, bu oran Eskişehir’de yüzde 11,5, bölge illerinden Bursa’da yüzde 9,3 ve Bilecik’te ise yüzde 11,5 oldu.

EGE BÖLGESİ

Aydın’da, 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Aydın ilinde 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 9,1 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa izledi. Aydın ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 20. il oldu.

146 BİN 271 KİŞİ 65 VE DAHA YUKARI YAŞTA

2019 yılında Aydın’da yaşayan 1 milyon 110 bin 972 kişinin 146 bin 271’ini yaşlılar oluşturdu. Türkiye’de ise yaşlı nüfus sayısı 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu.

Aydın’da yaşayan 558 bin 346 kadının yüzde 14,4’ü 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye’de yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 20,3 ile Sinop, yüzde 19,7 ile Kastamonu ve yüzde 18,3 ile Giresun olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 4,1 ile Şırnak, yüzde 4,4 ile Hakkari ve yüzde 4,5 ile Şanlıurfa oldu. Aydın ise yüzde 14,4 değeri ile 22. sırada yer aldı.

65 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ ERKEK SAYISI 65 657

Aydın’da yaşayan 552 bin 626 erkeğin yüzde 11,9’u 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye’de yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 17,3 ile Sinop, yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde 14,4 ile Kastamonu olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 2,6 ile Şırnak, yüzde 2,7 ile Hakkari ve yüzde 3,3 ile Şanlıurfa oldu. Aydın ise yüzde 11,9 değeri ile 17. sırada yer aldı.

YAŞLI CİNSİYET ORANI YÜZDE 81,4

Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Aydın’da yüzde 81,4 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı cinsiyet oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 87,9 ile Kahramanmaraş, yüzde 87,5 ile Muğla ve yüzde 86,7 ile Antalya olurken en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 68,5 ile Batman, yüzde 68,9 ile Şırnak yüzde 69,5 ile Rize oldu. Aydın ise yüzde 81,4 değeri ile 23. sırada yer aldı.

DENİZLİ’NİN YAŞLI NÜFUS SAYISI 114 BİN 467

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. Buna göre, 2019 yılında Denizli’de yaşayan 1 milyon 37 bin 208 kişinin 114 bin 467’sinin 65 ve üstü yaş grubundaki yaşlı nüfustan oluştuğu belirtildi.

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında Denizli’nin yaşlı nüfusunun 114 bin 467 olduğu kaydedildi. Denizli’de yaşayan 519 bin 492 kadının yüzde 12,3’ünün 65 ve daha yukarı yaşta olduğu aktarıldı. Kentte yaşayan 517 bin 716 erkeğin yüzde 9,7’sinin 65 ve daha yukarı yaş grubunda olduğu ifade edildi. Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Denizli’de yüzde 78,5 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,2 olarak gerçekleşti.

MUĞLA NÜFUSUNUN 12,4’Ü YAŞLI

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı yaşlılık verilerini yayımlarken, Muğla yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 27’nci il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı yaşlılık verileri açıklandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, 983 bin 142 yerleşik nüfusun 121 bin 950’sinin 65 ve daha yukarı yaşta olduğunu açıkladı.

65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019 yılında yüzde 12,4 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 9,1 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 18,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,3 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa izledi. Muğla ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 27’nci il oldu.

2019 yılında Muğla’da yaşayan 983 bin 142 kişinin 121 bin 950’si yaşlı. Türkiye’de ise yaşlı nüfus sayısı 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Muğla’da yaşayan 482 bin 540 kadının yüzde 13,5’i 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye’de yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 20,3 ile Sinop, yüzde 19,7 ile Kastamonu ve yüzde 18,3 ile Giresun olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 4,1 ile Şırnak, yüzde 4,4 ile Hakkari ve yüzde 4,5 ile Şanlıurfa oldu. Muğla ise yüzde 13,5 değeri ile 29’uncu sırada yer aldı.

65 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ ERKEK SAYISI 56 BİN 916

Muğla’da yaşayan 500 bin 602 erkeğin yüzde 11,4’ü 65 ve daha yukarı yaşta. Türkiye’de yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 17,3 ile Sinop, yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde 14,4 ile Kastamonu olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 2,6 ile Şırnak, yüzde 2,7 ile Hakkari ve yüzde 3,3 ile Şanlıurfa oldu. Muğla ise yüzde 11,4 değeri ile 24’üncü sırada yer aldı.

Yaşlı cinsiyet oranı yüzde 87,5

Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Muğla’da yüzde 87,5 olurken; bu değer Türkiye için yüzde 79,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı cinsiyet oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 87,9 ile Kahramanmaraş, yüzde 87,5 ile Muğla ve yüzde 86,7 ile Antalya olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 68,5 ile Batman, yüzde 68,9 ile Şırnak yüzde 69,5 ile Rize oldu.

 
Erzurumspor – Eskişehir maçını Arslan yönetecek
 
Büyükşehir’in 15 ekibi iş başında
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Selçuk’tan engelli raporu açıklaması
Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin ...
Erzurum’da 2 kişi karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum’a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum ...
Aşkale’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Aşkale Belediye Başkanlığı ekipleri korona virüsüne karşı alınan tedbirler ...
 
ATAÜNİ’de korona virüs temizliği sürüyor
Atatürk Üniversitesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ...
Vali Memiş: ‘Yaşlılarımıza minnettarız’
Erzurum Valisi Okay Memiş, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Sağlık raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Kronik hastalarımızın ...
 
“Çanakkale Zaferi varoluş destanıdır’
Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla ...
ETB’de Koronavirüs’e karşı tedbir amaçlı dezenfekte
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ( ETB) tarafından , Koronavirüs ( Covid-19) ...
Büyükşehir Zabıtasından fahiş fiyat denetimi
Büyükşehir Belediyesi Erzurum’da denetim seferberliği başlattı.
 
ERZURUM GAZETESİ
YAZARLAR
M.Tevhit Gülseven
M.Tevhit Gülseven
Deveyi Bağlamadan Tevekkül Etmeyelim
Ahmet Göksan
Ahmet Göksan
Korona Virüs ve Dünya
İstemihan Avcıgil
İstemihan Avcıgil
Baştan sona Erzurum Milletvekilleri
Baki Gezmiş
Baki Gezmiş
Her Şerde Bir Hayır Vardır Mutlaka..
Erdal Güzel
Erdal Güzel
Ocağı Şenolası Doktorlar
Vahdet Nafiz Aksu
Vahdet Nafiz Aksu
Çöken Bir Binanın Yanında Gözyaşı Dökmemek İçin
ERZURUM
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
ARŞİV
ANKET
Sizce, Erzurum'un 2023 Sürecinde Önceliği

Tarım
Turizm
Eğitim
Ulaşım
Şehircilik
Sanayi
Sosyal Performans

Sonuçları göster Anket arşivi
FACEBOOK'TA ERZURUM GAZETESİ
TWITTER'DA ERZURUM GAZETESİ
Ana Sayfa Guncel Asayiş Siyaset Ekonomi Eğitim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Spor Araştırma İnceleme Bölgeden
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva